SERVIS OKEN/DVEŘÍ

 • seřízení a údržba
 • výměna těsnění
 • oprava nátěrů
 • oprava žaluzií
 • výměna zámků vchodových dveří

Čisticí prostředek a ochranný balzám

Vlastnosti

 • Pravidelné používání prodlužuje renovační intervaly a životnost povrchů
 • Dodatečná ochrana proti povětrnostním vlivům
 • Dobré nanášení i na velkých plochách

Doba schnutí

cca 30 min. (při 20 °C a 65% rel. vlhkosti)

 Technický list pdf soubor
Bezpečnostní list vám zašleme na vyžádání na adrese marketing@remmers.cz

Oblast použití

 • Péče o lakované okna a vstupní dveře opatřená z výroby nátěrem Remmers

Vydatnost

 • 5–10 ml/m²

Velikost balení

 • „250 ml čistič 250 ml balzam 2 x speciální hadřík“

Aplikace

Před použitím protřepejte. Bavlněný hadřík nechte nasáknout čističem a plochu vyčistěte, zabraňte intenzivnímu tření (škrábání) lakovaných ploch. Nechte schnout cca 30 minut. Pomocí 2 speciálního hadříku naneste Pflegebalsam rychle v tenké(!), rovnoměrné vrstvě a ve směru (zleva doprava nebo shora dolů). Neprovádějte následné leštění nebo roztírání (škrábání).

Tipy a rady

U nátěrových systémů vyrobených na bázi alkydových pryskyřic dochází každoročně vlivem působení UV záření ke snižování síly nátěrového filmu. Dá se tedy zjednodušeně říci, že pravidelné používání Pflege Setu prodlužuje životnost nátěrového systému dvojnásobně. Pflege Set je vhodný pro všechny typy nátěrů, tzn. pro vodou ředitelné i rozpouštědlové systémy.

Lze montovat okna v zimě?

Provést výměnu starých oken za nová je bez problémů možné, i když jsou teploty pod bodem mrazu. Víme totiž, že mezi demontáží stávajícího okna a montáží nového okna uplyne pouze několik desítek minut. Za tuto dobu nedojde k prochladnutí zdiva, a tak se teplota v místnosti po instalaci rychle vrací k normálu. Květiny nebo domácí mazlíčky, kteří by mohli utrpět chladem, lze snadno přemístit do vyhřáté části bytu.

Rovněž není třeba mít obavy z kvality použitých montážních materiálů. V tomto období se běžně používají hmoty (malty, montážní pěny), které jsou určeny až do -10 stupňů Celsia.

Rosí se nám sklo na okně. Lze sjednat nápravu?

Počátkem 90. let vzniklo v České republice velké množství firem zabývajících se výrobou oken a dveří. V té době tyto společnosti převzaly již známé technologie výroby otvorových výplní na bázi dřevěných, hliníkových nebo plastových rámů vybavených izolačním zasklením a celoobvodovým kováním. Počet otvorových výplní, jež tyto společnosti nabízejí, rok od roku stoupá. Stoupá ovšem i počet reklamací, které mají mnohdy původ ve skutečnosti, že se pořád jedná o výrobky na našem trhu nové, s kvalitativně odlišnými vlastnostmi, s nimiž ještě nemají zákazníci dlouhodobé zkušenosti.
Častým důvodem reklamací je problém srážení vody na skle okna (rosení). Ovšem ne vždy je příčina problémů na straně výrobce, který pak pochopitelně odmítne reklamaci akceptovat.
Málokdo si při této příležitosti uvědomí, kolik zdrojů vodních par se v běžných domácnostech objevuje. Mezi hlavní patří zejména vaření. Pokud odsavač par nefunguje dostatečně, je koncentrace par enormní. Rovněž lidské dýchání ovlivňuje množství vodních par ve vzduchu. U novostaveb je potřeba počítat s tím, že zdivo vysychá i několik let, a proto se musí dbát na správné vytápění a větrání nového objektu.
Před reklamací z důvodu rosení oken bychom se měli ubezpečit, kde se sražená voda na okně vyskytuje. Okno lze reklamovat u výrobce v tom případě, nachází-li se orosení v meziskelním prostoru izolačního dvojskla. Nejčastější příčinou tohoto jevu bývá nedokonalost hermetického uzavření meziskelního prostoru, který je obvykle naplněn vysušeným vzduchem, eventuálně argonem či hexafluoridem síry. Do meziskelního prostoru se tak dostane vzduch z vnějšku, jenž obsahuje množství vodních par, a ty posléze za příhodných podmínek kondenzují na vnitřních stranách jednotlivých tabulí skla. Pokud tuto skutečnost zjistíme, jsme oprávněni obrátit se na výrobce oken se žádostí o nápravu. Výrobce pak dodá nové dvojsklo a jeho servisní technik jej na místě vymění. Jak u plastovího tak dřevěného okna.
Jiná situace ovšem nastává, sráží-li se voda na vnější straně vnitřního skla, tj. v interiéru. Co se tedy ve skutečnosti děje? Vzduch v uzavřené místnosti se obohacuje vodními parami z běžné lidské činnosti. Přebytky vodních par se pak srážejí na nejchladnějších plochách v místnosti, a tím je okolí okenních rámů. Dochází ke kondenzaci a vlhkost stéká na parapet. K tomuto jevu obvykle dochází ve vlhkých místnostech s nedostatečným vytápěním (koupelny, WC) nebo s nadměrnou koncentrací par (kuchyně) nebo i v poměrně suchých místnostech při silných mrazech.

Údržba dřevěných oken v jarních měsících

Zimní období přinese výrazně nízké teploty, velké množství sněhových srážek, mrznoucí déšť a jinovatku. S tímto je spojena i extrémní zátěž Vašich oken. Jelikož ochrannou vrstvu dřevěných oken tvoří pouze relativně tenká vrstva lazurovacího nátěru, může zanedbání pravidelného ošetření způsobit daleko větší škody, než je tomu v případě ostatních typů otvorových výplní.

1. Očištění

Očištění oken neznamená pouze mytí a leštění skel, ale i očištění rámů, těsnění a kování. Všechny tyto plochy jsou zvláště v zimních měsících vystaveny působení ostrých prachových částic, solí a popílku z komínů. Tyto agresivní látky je zapotřebí z povrchu odstranit, a povrch nakonzervovat na další sezonu. Pro mytí dřevěných oken se používá prostředek REINIGER, který je součástí udržovací sady. Součástí čištění oken by mělo být i očištění těsnění, které se provádí vlažnou vodou a bavlněným hadříkem a vyčištění prostoru mezi okenním rámem a hliníkovou okapnicí, který slouží k odvodu dešťové vody.

2. Ošetření

 • Ošetření rámů: Povrch oken vystavený působení agresivních látek, mrazu a UV záření, ztrácí postupem času svoji pružnost a vznikají v něm mikrosokopické trhlinky a defekty. Toto poškození výrazně zkracuje životnost povrchové úpravy a tím i celého okna. Použití přípravku BALSAM vrátí povrchové úpravě původní pružnost a zacelí mikroskopické defekty. Pokud je poškození povrchu větší, je třeba jej ošetřit přetření lazurou. K ošetření povrchu prostředkem BALSAM používejte výhradně jemný bavlněný hadřík, který je k sadě přiložen. Ostatní materiály mohou způsobit odření povrchu a méně dokonalé vpravení prostředku do povrchových defektů
 • Ošetření těsnění: Těsnění oken ztrácí časem pružnost a ohebnost. Očištěné těsnění je proto nutné čas od času ošetřit silikonovým olejem, případně prostředkem SILICA. Tento prostředek vytvoří na povrchu těsnění ochrannou vodoodpudivou vrstvu, vrátí těsnění původní pružnost a zabrání přilepení a přimrzání těsnění k okenním rámům
 • Ošetření kování: Ošetření kování spočívá v promazání mazacích bodů kování, utažení okenních kliček a odstranění případných mechanických nečistot, které by mohli způsobit drhnutí kování
 • Ošetření okenních doplňků: Mezi nejběžnější okenní doplňky, které vyžadují určitou pozornost patří parapety a stínící technika. Vnitřní parapety z PVC a lamina ošetříme prostředkem CLEAN PVC, na dřevěné parapety použijeme prostředek BALSAM na dřevěná okna a vnější parapety z hliníku ošetříme prostředkem CLEAN AL. Stínící technika vyžaduje minimální údržbu, je však vhodné alespoň 1X ročně odstranit z lamel vnitřních i venkovních žaluzií nečistoty, umýt prach v exteriérových rolet a vysát prachové částečky z rolet vnitřních.

3. Seřízení

Seřízení okenního kování je posledním krokem pravidelné údržby oken a dveří. Seřízení se zpravidla provádí ve chvíli, kdy zaznamenáme obtíže při obsluze dveří či oken, nicméně jelikož v zimních měsících okna příliš nepoužíváme a v letních si zpravidla raději užíváme hezkého počasí, je ideální v jarních měsících u všech oken vyzkoušet funkce ventilace, mikroventilace a otevřeno a případné závady operativně odstranit. Při seřizování oken a dveří je třeba postupovat dle návodu k seřízení konkrétního typu kování

Chcete se zeptat?

Neváhejte nás kontaktovat. Můžete nám napsat e-mail, nebo zavolat.